Pinokkio

Vlakbij de basisscholen de Ieveling en de de Sprankeling in Avenhorn staan de gebouwen van Pinokkio. De kinderen van de Grosthuizerschool zijn ook welkom bij Pinokkio.

De peutergroep en de BSO delen een gebouw en het kinderdagverblijf maakt gebruik van het naastgelegen gebouw. 

Pinokkio is geopend van 7:00 tot 18:30 uur.  

Op de website van het LRK zijn de GGD-rapporten van KDV en peutergroep Pinokkio en BSO Pinokkio te lezen.  

Pinokkio is onderdeel van Stichting Kinderopvang West-Friesland.

 
Rondleiding Kosten berekenen

​Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Pinokkio vangt kinderen van 0 tot 4 jaar op. Ouders en pedagogisch medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van kinderen, daarom is er regelmatig contact tussen de ouders en de pm'ers.  

Peutergroep

De peutergroep van Pinokkio bereidt kinderen van 2 tot 4 jaar voor op de basisschool. De peutergroep en BSO delen de ruimte, de peuters gebruiken de ruimte in de ochtend en de BSO in de middag, waardoor de peuters uitgedaagd worden om te ontdekken, te beleven, te leren én te spelen. We leren de kinderen om samen te spelen met leeftijdsgenootjes. 

De peutergroep is geopend op maandag- t/m donderdagochtend van 8:30 tot 12:30 uur voor kinderen van 2 tot 4 jaar en biedt vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) aan kinderen vanaf 2,5 jaar. Tijdens schoolvakanties is de peutergroep gesloten.  

Buitenschoolse opvang

De BSO van Pinokkio biedt opvang aan kinderen van 4 tot 6 jaar. De kinderen worden door de pedagogisch medewerkers lopend van school opgehaald, zodat ze meteen even lekker een frisse neus kunnen halen en alle belevenissen van die dag op school kunnen vertellen. De kinderen vanaf groep 3 gaan naar BSO de Krekel. Ook tijdens schoolvakanties of incidentele opvang, bijvoorbeeld tijdens een studiedag, kunnen de kinderen worden opgevangen bij BSO de Krekel. 

Rondleiding

Cookie instellingen